thietbisukienpro.com

Tận Tâm – Trách Nhiệm – Chuyên Nghệp

 • Đèn Moving Beam tạo hiệu ứng sân khấu
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Đèn Parled Full màu hiệu ứng đổi màu khi biểu diễn
 • Chiếu sáng sân khấu chụp ảnh
 • Đèn COB chiếu sáng sân khấu và chụp ảnh
 • Đèn Follow chiếu và đi theo MC và Ca sĩ
 • Tạo điểm nhấn cho Sân khấu
 • Đèn Kino chiếu Backdrop
 • Phục vụ chụp ảnh
 • Tạo hiệu ứng Khói trên sân khấu
 • Nổi bật hiệu ứng đèn sân khấu