Chúng tôi chuyên cho thuê âm thanh tại Hà Nội cung cấp dịch vụ chất lượng, âm thanh chuyên nghiệp, phù hợp cho sự kiện, hội nghị, và tiệc cưới.


 • Hệ thống âm thanh phục vụ 20-100 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 2 Loa Full MT Audio Italy công suất 800w-1000w
 • 2 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 20-100 khách hát Karaoke chuyên nghiệp,chất lượng
 • 2 Loa Full MT Audio Italy công suất 800w-1000w
 • Đầu Karaoke VietKtv đã update bài mới
 • Máy chiếu – Màn chiếu 100inch – 120inch
 • 2 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 50-150 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 4 Loa Full MT Audio Italy công suất 800w-1000w
 • 4 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 50-150 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 2 Loa Full MT Audio Italy công suất 800w-1000w
 • 2 Loa Sub Bass Đơn MT Audio Italy công suất 1000w-1200w
 • 4 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 50-200 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 2 Loa Full MT Audio Italy công suất 800w-1000w
 • 2 Loa Sub Bass Đơn MT Audio Italy công suất 1000w-1200w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 800w-1000w
 • 4 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 200-400 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 4 Loa Full MT Audio công suất 800w-1000w
 • 2 Loa Sub Bass MT Audio công suất 1000w-1200w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 800w-1000w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ

 • Hệ thống âm thanh phục vụ 300-500 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 4 loa Line Array ATK Audio Italy công suất 1200w-1600w
 • 2 Loa Sub Bass công suất 1600w-2000w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 1000w-1200w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 400-600 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 6 loa Line Array ATK Audio Italy công suất 1200w-1600w
 • 2 Loa Sub Bass công suất 1600w-2000w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 1000w-1200w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 500-700 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 8 loa Line Array ATK Audio Italy công suất 1200w-1600w
 • 2 Loa Sub Bass công suất 1600w-2000w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 1000w-1200w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 500-700 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 8 loa Line Array ATK Audio Italy công suất 1200w-1600w
 • 4 Loa Sub Bass công suất 1600w-2000w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 1000w-1200w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 900-1500 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 10 loa Line Array ATK Audio Italy công suất 1200w-1600w
 • 4 Loa Sub Bass công suất 1600w-2000w
 • 2 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 1000w-1200w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Hệ thống âm thanh phục vụ 1500-2000 khách chuyên nghiệp,chất lượng
 • 12 loa Line Array ATK Audio Italy công suất 1200w-1600w
 • 4 Loa Sub Bass công suất 1600w-2000w
 • 4 Loa Monitor kiểm tra sân khấu công suất 1000w-1200w
 • 6 Mic Shure/ Sennheiser không dây
 • Bàn trộn mixer Yamaha
 • Cục đẩy công suất
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ

 • Gặp gỡ và tư vấn với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của sự kiện.
 • Xác định danh sách thiết bị cần thiết dựa trên loại sự kiện, số lượng khách mời, và các yếu tố khác.
 • Dựa trên nhu cầu của khách hàng, đề xuất một gói thiết bị phù hợp.
 • Lập báo giá chi tiết về các thiết bị được yêu cầu cùng với các dịch vụ đi kèm và chi phí.
 • Thương thảo điều khoản và điều kiện của hợp đồng thuê thiết bị.
 • Đảm bảo rằng cả hai bên đã hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trước khi ký kết hợp đồng.
 • Xác định thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện.
 • Setup và vận hành tất cả các thiết bị diễn ra chương trình.
 • Lập hóa đơn dựa trên các dịch vụ và thiết bị đã cung cấp.
 • Đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng hạn và theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

— Hình ảnh thiết bị của chúng tôi —