• Đèn Moving Beam tạo hiệu ứng sân khấu
 • Dây rắc trọn bộ
 • Nhân viên kỹ thuật trực
 • Thiết bị trọn bộ
 • Đèn Parled Full màu hiệu ứng đổi màu khi biểu diễn
 • Chiếu sáng sân khấu chụp ảnh
 • Đèn COB chiếu sáng sân khấu và chụp ảnh
 • Đèn Follow chiếu và đi theo MC và Ca sĩ
 • Tạo điểm nhấn cho Sân khấu
 • Đèn Kino chiếu Backdrop
 • Phục vụ chụp ảnh
 • Tạo hiệu ứng Khói trên sân khấu
 • Nổi bật hiệu ứng đèn sân khấu

 • Gặp gỡ và tư vấn với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của sự kiện.
 • Xác định danh sách thiết bị cần thiết dựa trên loại sự kiện, số lượng khách mời, và các yếu tố khác.
 • Dựa trên nhu cầu của khách hàng, đề xuất một gói thiết bị phù hợp.
 • Lập báo giá chi tiết về các thiết bị được yêu cầu cùng với các dịch vụ đi kèm và chi phí.
 • Thương thảo điều khoản và điều kiện của hợp đồng thuê thiết bị.
 • Đảm bảo rằng cả hai bên đã hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trước khi ký kết hợp đồng.
 • Xác định thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện.
 • Setup và vận hành tất cả các thiết bị diễn ra chương trình.
 • Lập hóa đơn dựa trên các dịch vụ và thiết bị đã cung cấp.
 • Đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng hạn và theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

— Hình ảnh thiết bị của chúng tôi —