Bảng Giá nhà giàn không gian – khung truss

 • Bao gồm:
 • Khung truss nhôm hợp kim để treo đèn, kỹ thuật lắp đặt, gia cố
 • Vải đen che khung.
 • Bao gồm:
 • Mái dù che đường kính 18m – 20m – 22m – 24m – 26m
 • Trụ truss nhôm hợp kim, thi công, gia cố nhà giàn
 • Bao gồm:
 • Khung giàn Truss nhôm hợn kim
 • Mái che nhà giàn, thi công và gia cố
 • Bao gồm:
 • Phông sao
 • Khung treo phông sao, thi công lắp đặt
 • Chân treo màn sao
 • Bao gồm: mái ô lệch tâm
 • Chân ô lệch tâm
 • Bao gồm: nhà bạt kích thước 3mx3m

 • Gặp gỡ và tư vấn với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của sự kiện.
 • Xác định danh sách thiết bị cần thiết dựa trên loại sự kiện, số lượng khách mời, và các yếu tố khác.
 • Dựa trên nhu cầu của khách hàng, đề xuất một gói thiết bị phù hợp.
 • Lập báo giá chi tiết về các thiết bị được yêu cầu cùng với các dịch vụ đi kèm và chi phí.
 • Thương thảo điều khoản và điều kiện của hợp đồng thuê thiết bị.
 • Đảm bảo rằng cả hai bên đã hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trước khi ký kết hợp đồng.
 • Xác định thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện.
 • Setup và vận hành tất cả các thiết bị diễn ra chương trình.
 • Lập hóa đơn dựa trên các dịch vụ và thiết bị đã cung cấp.
 • Đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng hạn và theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

— Hình ảnh thiết bị của chúng tôi —