• MC sự kiện chuyên nghiệp, dẫn cả chương trình.
 • Ngoại hình đẹp,chuyên nghiệp,trang phục đẹp, ưa nhìn

1.500.000đ – 3.500.000đ /Người

 • Ca sĩ sự kiện chuyên nghiệp
 • Ngoại hình đẹp, trang phục đẹp, ưa nhìn

1.000.000đ – 2.500.000đ /Người

 • Band nhạc sự kiện chuyên nghiệp
 • Ngoại hình đẹp, trang phục đẹp, ưa nhìn

2.500.000đ – 5.000.000đ /Nhóm

 • Nhóm nhảy chuyên nghiệp 3 Người
 • Nhảy 3 bài sôi động,sexy hoặc tùy theo khách hàng lựa chọn thể loại nhạc nhảy
 • Trang phục nhóm nhảy tự chuẩn bị
 • Nhóm nhảy chuyên nghiệp,ngoại hình đẹp.

1.000.000đ – 2.000.000đ /Người

 • Cao từ 1m65 trở lên,ngoại hình đẹp,pg chuyên nghiệp
 • Bao gồm cả trang phục

500.000đ – 800.000đ /Người

 • Lân sư rồng : tổng 7 người
 • Bao gồm:
 • 2 con lân : 4 người
 • 01 chiêng: 1 người
 • 01 trống: 1 người
 • 01 ông thần tài: 1 người

2.500.000đ – 4.000.000đ /Đội


 • Gặp gỡ và tư vấn với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của sự kiện.
 • Xác định danh sách thiết bị cần thiết dựa trên loại sự kiện, số lượng khách mời, và các yếu tố khác.
 • Dựa trên nhu cầu của khách hàng, đề xuất một gói thiết bị phù hợp.
 • Lập báo giá chi tiết về các thiết bị được yêu cầu cùng với các dịch vụ đi kèm và chi phí.
 • Thương thảo điều khoản và điều kiện của hợp đồng thuê thiết bị.
 • Đảm bảo rằng cả hai bên đã hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trước khi ký kết hợp đồng.
 • Xác định thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện.
 • Setup và vận hành tất cả các thiết bị diễn ra chương trình.
 • Lập hóa đơn dựa trên các dịch vụ và thiết bị đã cung cấp.
 • Đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng hạn và theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

— Hình ảnh thiết bị của chúng tôi —