Bảng Giá Sân Khấu – Backdrop – Bàn Ghế

 • Bao gồm:
 • Khung sân khấu
 • Thảm sân khấu đỏ, xanh lá cây, xanh coban, xám (tùy nhu cầu Khách hàng chọn màu thảm)
 • Bao gồm:
 • In bạt Hiflex chống xuyên sáng
 • Khung sắt dựng backdrop
 • Công thi công khung bạt căng đẹp.
 • Bao gồm:
 • In PP, tấm Fomex để dán PP
 • Cho thuê khung sắt backdrop, công thi công
 • Bao gồm:
 • Khăn bàn màu trắng
 • Váy quây đỏ / xanh lá cây / xanh coban / vàng (tùy nhu cầu Khách hàng)
 • Bao gồm:
 • Khăn bàn màu trắng
 • Váy quây đỏ / xanh lá cây / xanh coban / vàng (tùy nhu cầu Khách hàng)
 • Bao gồm:
 • Khăn bàn Trắng phủ mặt bàn
 • Chân bàn
 • Bao gồm:
 • Khăn bàn Trắng phủ mặt bàn
 • Chân bàn
 • Mâm kính xoay
 • Bao gồm:
 • Khăn bàn Trắng phủ mặt bàn
 • Chân bàn
 • Bao gồm:
 • Khăn bàn Trắng phủ mặt bàn
 • Chân bàn, mâm kính xoay
 • Bao gồm:
 • Ghế phủ khăn trắng
 • Nơ khách tuỳ chọn đỏ / xanh lá cây / xanh coban / vàng (tùy nhu cầu Khách hàng)
 • Bao gồm:
 • Ghế phủ khăn trắng
 • Nơ khách tuỳ chọn đỏ / xanh lá cây / xanh coban / vàng (tùy nhu cầu Khách hàng)
 • Bao gồm:
 • Ghế phủ khăn trắng

 • Gặp gỡ và tư vấn với khách hàng để hiểu rõ yêu cầu và mục tiêu của sự kiện.
 • Xác định danh sách thiết bị cần thiết dựa trên loại sự kiện, số lượng khách mời, và các yếu tố khác.
 • Dựa trên nhu cầu của khách hàng, đề xuất một gói thiết bị phù hợp.
 • Lập báo giá chi tiết về các thiết bị được yêu cầu cùng với các dịch vụ đi kèm và chi phí.
 • Thương thảo điều khoản và điều kiện của hợp đồng thuê thiết bị.
 • Đảm bảo rằng cả hai bên đã hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện trước khi ký kết hợp đồng.
 • Xác định thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện.
 • Setup và vận hành tất cả các thiết bị diễn ra chương trình.
 • Lập hóa đơn dựa trên các dịch vụ và thiết bị đã cung cấp.
 • Đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng hạn và theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

— Hình ảnh thiết bị của chúng tôi —